De Dierenbescherming heeft met de Fûgelhelling in Ureterp overeenstemming bereikt om per 1 oktober de opvang van de in het wild levende dieren uit de gemeente Groningen te verzorgen.

Faunavisie had al eerder aangegeven te willen stoppen met deze dienstverlening voor de Dierenbescherming. Afgelopen vrijdag vond een overleg plaats tussen de gemeente Groningen, Faunavisie en de Dierenbescherming over deze kwestie.

Vrijdag gaf Faunavisie aan vast te houden aan haar eerdere besluit. Een betreurenswaardige beslissing volgens de Dierenbescherming omdat Faunavisie haar taak de afgelopen jaren met hart en ziel heeft uitgevoerd.

Voor de wettelijke taak die de gemeente Groningen heeft om gewonde dieren en dieren in nood op te vangen heeft zij een contract met de Dierenbescherming. De Dierenbescherming zorgt op haar beurt voor de opvang van zwerfdieren en besteedt de opvang van in het wild levende dieren uit aan verschillende partners.