Na de gemeente Súd-West Fryslân en de stad Groningen steunt nu ook de gemeente Leeuwarden De Fûgelhelling in Ureterp. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 5000.
Het afgelopen jaar werden uit Leeuwarden 1150 dieren opgenomen. Leeuwarden is daarmee de grootste “leverancier” van de vogel-en zoogdierenopvang in Friesland. Dit komt ongetwijfeld omdat er in Leeuwarden een tussenopvangstation van De Fûgelhelling is. Bovendien blijkt uit de jaarcijfers dat er uit de stedelijke gebieden meer dieren naar de opvang worden gebracht dan vanuit de plattelandsgemeenten.

Voorzitter Henk Marinus verwacht dat binnen niet al te lange tijd contracten kunnen worden gesloten met Opsterland en Weststellingwerf.
“Het zijn stapjes op weg naar een gezonde bedrijfsvoering en aanstelling van een betaalde beheerder, om dit bedrijf, want zo mag je het rustig noemen met ongeveer 50 vrijwilligers en een jaarlijkse opname van meer dan 7000 dieren, dagelijks aan te sturen.”

Het is op dit moment hard werken in de opvang. Op de drukste dag tot nu toe werden er 168 dieren ter verzorging binnengebracht.