Het bestuur van De Fûgelhelling heeft maatregelen getroffen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan.
De aangekondigde vliegerwedstrijd op 21 maart, als opening van het jubileumjaar, gaat niet door en wordt verplaatst naar een latere datum, zo mogelijk naar 6 juni als er open dag is op De Fûgelhelling.

De geplande lezing op 27 maart over albinisme bij vogels gaat niet door. Deze lezing wordt mogelijk het volgende winterseizoen gegeven.

De openstelling voor bezoekers op woensdagmiddag komt tot nader order te vervallen.

Dierenambulances, die vogels en andere dieren brengen, en particulieren worden gevraagd de dieren in het verblijf bij het ingangshek te plaatsen, het zgn. nachthok. Het nachthok is daarvoor ingericht en de dieren worden uiteraard direct na inbreng verzorgd. Op deze manier worden de contacten tot een minimum beperkt.

Eerder heeft het bestuur een training voor het wassen van olieslachtoffers met deelnemers uit het hele land, al laten afblazen.