In Drenthe komen tegenwoordig weer alle in Nederland bekende marterachtigen voor, van otter tot wezel. Er zijn veel overeenkomsten tussen de verschillende soorten, maar nog meer verschillen. In de lezing van “Otter tot wezel” gaat Aaldrik Pot uit Norg, adviseur bij Staatsbosbeheer uitgebreid in op de fascinerende en verschillende levenswijzen van deze roofdieren.

Hoe de otter terugkeerde en de bunzing lijkt te verdwijnen, hoe steenmarters onze directe buren zijn geworden en waarom ze eigenlijk aan de kabels van auto’s knagen. Ook een onderzoek naar individuele boommarters, op basis van het patroon van hun unieke borstvlek, komt uitgebreid aan bod.

Ook besteedt hij aandacht aan de wederopstanding van de das in de Drents-Friese grensstreek.

De Lezing is op vrijdagavond 24 maart in De Fûgelhelling in Ureterp.
De inloop begint om 19:30 zodat de lezing om 20:00 uur van start kan gaan.
Vrijwilligers van De Fûgelhelling hebben gratis toegang. Familie en vrienden, die mee komen en andere belangstellenden betalen 2 euro. De opbrengst is voor De Fûgelhelling.

Deze lezing is geschikt voor een breed publiek en duurt circa 2 uur. Omdat de ruimte beperkt is, dient u zich van te voren aan te melden via info@defugelhelling.nl.