De Fûgelhelling vervolgt de populaire winterlezingen met de gasten Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst.
Zij verbleven voor Staatsbosbeheer van eind maart tot begin augustus als vogelwachters op Rottumerplaat. In Terug naar Rottumerplaat vertellen ze aan de hand van prachtige beelden over hun avonturen tussen de vogels en zeehonden. Het was hun grote wens om te ervaren hoe het is om een tijd lang te wonen en werken op een afgelegen plek, waarbij natuurstudie de belangrijkste dagbesteding is. Ze laten onder meer zien hoe tienduizenden steltlopers komen en gaan en hoe scholeksters uit alle macht proberen hun jongen groot te krijgen. Maar ze vertellen ook over hun onbegonnen strijd tegen het strandvuil, de dynamiek van zand, zee en wind en hun poging tot het leiden van een eenvoudiger bestaan.

Aaldrik Pot was jarenlang boswachter in Drenthe en is nu adviseur bij Staatsbosbeheer, Nicolette Branderhorst werkt bij de buitensportketen Bever.

Het belooft opnieuw een boeiende avond te worden.

De zaal is open vanaf 19.30 uur; de lezing begint om 20.00 uur.
Entree € 5 inclusief een kop koffie.
Graag opgeven via info@defugelhelling.nl, omdat er altijd veel belangstelling is voor de lezingen.