De eerst jonge vogels en zoogdieren komen nu met grote regelmaat weer binnen. De mogelijkheid om dieren te brengen wordt nu uitgebreid naar de avond. Wilt u een dier komen brengen zelf naar de Fûgelhelling brengen? Overdag zijn van 8.30 t/m 17.00 en ‘s avonds van 19.00-20.30 vrijwilligers aanwezig om de dieren bij de balie in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid van verzorgers en ook ’s nachts kunt je het dier altijd achterlaten in het opvanghok aan de weg. Deze wordt regelmatig gecontroleerd