Op het Landelijk Congres Dierenhulpverlening op 10 november jl. in Gorinchem heeft De Fûgelhelling een cheque van Dierenlot ontvangen van € 25.000. Hiermee werd de aanvraag van De Fûgelhelling gehonoreerd in het kader van de landelijke actie “droomproject”.

Doordat steeds meer dieren worden opgenomen heeft De Fûgelhelling behoefte aan meer en goede onderkomens voor vogels en zoogdieren. Op een onlogische plaats op het terrein van De Fûgelhelling staat op dit moment nog een sterk verouderd verblijf voor gedomesticeerde dieren als hanen, kippen, ontsnapte volièrevogels enz. Dit verblijf wordt vernieuwd en verplaatst.

Bij de aanleg van het klaverblad is destijds een grote vijver ontstaan, die niet functioneel is en ook aan het gezicht van bezoekers is onttrokken. Met het geld zal een verhoogd ontoegankelijk stuk van het terrein bij De Fûgelhelling worden afgegraven en zal de vijver gedeeltelijk worden gedicht. Op de dan ontstane ruimte zullen nieuwe en goed te onderhouden verblijven worden geplaatst.

Dit jaar zijn al meer dan 10.000 dieren opgevangen. Het aantal gedomesticeerde dieren dat wordt opgevangen is jaarlijks ongeveer 7.000 en vertoont ook een stijgende lijn.