Het begint er op te lijken dat de gemeenten het werk van De Fûgelhelling in Ureterp ook in financiële zin willen waarderen. Met de gemeente Súdwest-Fryslân (Sneek) is een contract gesloten, waarbij De Fûgelhelling voor de opname van inheemse vogels en zoogdieren een jaarlijkse vergoeding krijgt. Het contract loopt tot 1 januari 2022.
Jaarlijks worden, hoofdzakelijk door dierenambulances, 300 tot 400 vogels uit die gemeente naar de opvang in Ureterp gebracht.
Het bestuur hoopt dat andere gemeente, die grote “leveranciers” zijn, nu ook over de brug komen.