Omdat er in Nederland dode watervogels zijn gevonden die besmet zijn met
vogelgriep, is er op 9 november de ophok- en afschermplicht per direct
ingesteld.  Het belangrijkste doel hiervan is om te voorkomen dat het virus
vanuit de natuur in bedrijfsgebouwen en kippenstallen terechtkomt. Op de
Fûgelhelling hebben we passende maatregelen genomen.

Wij mogen nog steeds zieke en gewonde dieren aannemen en het is ook
toegestaan dat vogels vervoerd worden. Echter zolang de ophokplicht geldt,
zullen wij geen gezonde beesten uitzetten in de natuur, maar ze langer op de
Fûgelhelling verzorgen.

Heeft u verder nog vragen, op de site van Agriholland wordt u alles
verteld over vogelgriep en vogelpest, over H5N1 en H5N8 enz.